Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  www.kvalitnijimky-eshop.cz .Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je Piotr Brach. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Objednávka

1. Výběr zboží a objednávky.

Každá řada produktů je rozdělena do příslušných kategorií a pro ně vhodně přidělených podkategorií, které jsou umístěny v menu na levé straně obchodu.Po výběru jedné z kategorií, máme k dispozici celý seznam výrobků (s uvedením názvu, ceny a vstupním popisem) pro snadnější pohyb po obchodě. Pokud hledáte konkrétní produkt, můžete pro tento účel použít vyhledávače nacházejícího se po pravé straně loga 

www.kvalitnijimky-eshop.cz .

Chcete-li přejít na podrobný popis výrobku, stačí kliknout na jeho název nebo obrázek.Po seznámení se s naší nabídkou a výběru produktu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, máte tři možnosti způsobu objednání:
1). Objednat pomocí formuláře obchodu - snadný a příjemný způsob, jakým obchod provádí objednávkový proces krok za krokem.
2). Objednávka prostřednictvím e-mailu - to je jeden z alternativních způsobů objednávání, který vyžaduje zaslání objednávky elektronickou poštou na adresu"eshop@kvalitnijimky-eshop.cz". Aby mohla být taková objednávka zrealizovaná, musí být v obsahu e-mailu uvedeny následující údaje:

  • Název výrobku, včetně ceny

  • Údaje týkající se místa dodání *

                    - Přesná adresa, poštovní směrovací číslo,

                    - Jméno a příjmení (osoby oprávněné k odběru)

                    - Kontaktní údaje pro usnadnění kontaktování kurýra (např telefonní číslo)

  • Fakturační údaje

  • Kontaktní údaje objednávajícího

3). Telefonická objednávka - v této variantě objednávky daného zboží musíte postupovat podle pokynů osoby, která bude řídit prodej.

2. Objednávání prostřednictvím formuláře obchodu.

Pokud jste se seznámili s našimi výrobky a uskutečnili výběr produktu a zvolili první způsob objednání (tj. formulář obchodu) je potřeba provést nákup kliknutím na tlačítko "přidat do košíku". V tomto okamžiku vám obchod dává ještě možnost setrvání a dalšího prohlížení naší nabídky nebo pokud je to jediná položka nákupu, přechod na stranu "košíku". Pokud jste provedli tento krok správně, v pravém horním rohu se zobrazí počet vybraných výrobků (v tomto případě je počet 1). Výběr jakékoliv možnosti nemá zásadní vliv, protože kdykoli máte právo prohlížet svůj košík a provádět změny až do konečného nákupu.V košíku máme celý přehled výrobků, které jsme vybrali. Nyní lze provádět změny týkající se vybraného zboží ( ceny zboží, odstraňování nechtěného, atd.), máme rovněž důkladný popis nákladů spojených s nákupem( ceny zboží, cena za dopravu,DPH) a možnost výběru způsobu platby. Co je důležité, v tomto místě nemusíme ihned učinit nákup, můžeme také provést "žádost o nabídku" (obchod nás pak převede do kontaktního formuláře).Když se už seznámíme s cenou za dopravu a vybereme způsob platby, musíme kliknout na „přejdi do pokladny! ” a otevře se nám okno, kde se budeme moci přihlásit a pokud ještě nemáme vlastní účet, budeme si moci založit nové vlastní konto(toto není povinný postup, ale nabízí mnoho dalších možností).Dalším krokem v objednávání prostřednictvím formuláře obchodu je poskytnout přesné kontaktní údaje, doručovací adresu a heslo (pokud je to vaše první registrace) Je to velmi důležité, protože na základě těchto údajů bude vystavena faktura a objednaná doprava.Posledním krokem před konečným odesláním objednávky je zkontrolovat a ujistit se, zda jsou podané údaje správné, seznámení se s konečnou částku nákupu, přečíst si a přijmout podmínky internetového obchodu. V tomto okamžiku stále ještě můžete provést opravy a možné změny v objednávce. Nicméně, pokud je vše v pořádku, musíte kliknout na "objednávka v pořádku", což je spojeno s konečným provedením objednávky.

3. Potvrzení objednávky.

Bez ohledu na to, jakou možnost objednávání jste si vybrali, na Vámi podanou e-mailovou adresu přijde potvrzení o provedeném nákupu. V tom případě se důkladně seznamte s obsahem doručené zprávy, z důvodu odstranění chyb, které mohou vzniknout. Při vyskytnutí jakýchkoliv nesrovnalostí, neprodleně kontaktujte prosím naše obchodní oddělení, z důvodu provedení oprav!

4. Realizace objednávky a odeslání zboží.

Plnění objednávky bude zahájeno po doručení potvrzené objednávky na váš e-mail a do 3 pracovních dnů bude na stejnou adresu odeslána proforma faktura (neplatí pro platbu na dobírku). Čas pro odeslání zboží se počítá ode dne zaúčtování celkové platby (pokud prodávající nebude souhlasit s něčím jiným).Dodací lhůta je stanovena individuálně pro každého klienta, z toho důvodu vás bude kontaktovat jeden z našich poradců. Zákazník je během transakce průběžně informován o stavu zásilky.Po obdržení zásilky je důležité zkontrolovat stav obdrženého zboží za účelem vyloučení škod způsobených během přepravy. To by mělo být provedeno za přítomnosti kurýra a neprodleně informovat oddělení prodeje.

5. Platba a náklady na dopravu.

V našem obchodě si můžete vybrat ze tří způsobů platby:

1) platba předem - platba se provádí po objednání po obdržení proforma faktury, čas dodání se prodlužuje o dobu zaúčtování celé částky nebo doložením dokladu o zaplacení
2) Možný osobní odběr (jen u některého typu přislušenství) v Českém Těšíně.

3) platba na dobírku - platba se provádí v den dodání zboží (tato možnost platí pouze pro nákup do 100 000,00 KC), termín odeslání podle popisu produktu.

6. Váš názor.

Chtěli bychom, aby naše služby byly té nejvyšší kvality, proto budeme rádi, když se svými názory a míněním na témat našeho obchodu a provedených transakcí, podělíte.
Přejeme Vám úspěšné a správné nakupování v našem obchodě.

Termín dodání

Pro zboží zasílané v rámci ČR:

Objednávky na přislušenství vyřizujeme a zboží odesíláme do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky(přislušenstvi), v případě potřeby platby předem na účet do 7 pracovních dnů od přijetí platby.

Doručení nádrží trvá do 14 pracovnich  dnů od přijetí objednávky. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámíme Vám to telefonicky nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Termín dodání u zboží na zakázku se řeší individuálně v objednávkovém řízení vzájemnou domluvou.

Uvedené cena na stránkách jsou vč. DPH a dopravy/poštovného po ČR. Vyjímkou jsou jímky řady Bravo, kde částka za dopravu záleží od velikosti jímky a lokality adresy dodání.

Dodací podmínky:

Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu. Dopravu kamkoliv po ČR zajišťuje prodávající prostřednictvím vlastní dopravy firmyKvalitní Jímky s.r.o Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Dále zákazník obdrží záruční list, montážní postup, protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 09 05 a prohlášení výrobce o shodě dle zák. Č. 22/1997 sb.  Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

1.Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
2.V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený,nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem.

3.Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

4.Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

5.Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.

6.Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Ochrana osobních údajů:

Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v objednávce.Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Łukasz Stachura veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Kvalitní Jímky s.r.o s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o Ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.kvalitnijimky-eshop.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.září 2011

Reklamace

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je 20 lrt, není-li uvedeno jinak v katalogu zboží.Kvalitní Jímky s.r.o si zakládá na dobré pověsti a postupuje vstřícně ve všech oprávněných případech reklamace. Záruka nezahrnuje kromě dalších tyto případy:

  • zboží bylo reklamováno po záruční době

  • zboží bylo narušeno silou či jiným nešetrným zacházením

  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

  • zboží bylo používáno v rozporu s adekvátním účelem

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 20 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud došlo k poškození zboží při přepravě, nárok na uplatnění reklamace zaniká. Tyto škody je nutno řešit při převzetí od pracovníka zvoleného dopravce.

Reklamaci řešte e-mailem nebo telefonicky na:
mail: eshop@kvalitnijimky-eshop.cz
tel.   +420 720 436 162